Viola d Amore
Viola d Amore  Price: 0.00 EUR
Viola d Amore

actual tuning : A D fis a d
A D fis a d

Quinton d Amore je moderní obdobou Violy d Amore. Pětistrunná varianta usnadnuje ovládání nástroje . Ladění možno libovolně měnit podle potřeby. Hnatník je javorový obložen 1mm silnou ebenovou dýhou.
Speciální struník je vybaven dvěma dolaďovači
Lak - jantar + lněný olej
------------------------------------------------------ . A five-string variation makes it easier to handle the instrument. Tuning is adjustable. Fingerboard is from maple with ebony top. A special tailpiece is equipped with two tuners
Varnish - amber with oil


« back