Viola d Amore
Objevování řeky Amazonek - překlad do ČJ  Price: 10.00 EUR
Překlad španělské zprávy z roku 1542 o cestě řekou Amazonkou, kterou podnikl Capitán Francisco de Orellana.
Jedná se o první překlad v čj a v budoucnu budou následovat další dokumenty z pralesní oblasti


« back